CERTIFIKÁTY:

 

Od roku 1997 zavedený systém jakosti splňující požadavky čl. 203 normy ČSN 73 2601-Z2 pro staveništní montáž ocelových konstrukcí v členění podle ČSN ISO 9002 s platností od 28.2.2005.
Společnost STAMAKOCEL s.r.o. je držitelem těchto certifikátů: