STAMAKOCEL s.r.o.

 

Dvacet pět let zkušeností při výrobě, montážích a opravách ocelových konstrukcí a mostů.

Od roku 1997 zavedený systém jakosti splňující požadavky čl. 203 normy ČSN 73 2601-Z2 pro staveništní montáž ocelových konstrukcí v členění podle ČSN ISO 9002 s platností od 28.2.2005.

 

 

Mostní ocelové konstrukce a lávky

Tryskání a protikorozní ochrana ocelových konstrukcí       

    Projekty a statické
     výpočty
    ocelových mostů a konstrukcí

Obor činností

 

  • Výroba, montáž a opravy ocelových mostů, konstrukcí a hal

  • Svářečské práce, vysokopevnostní a nýtované spoje

  • Výroba a montáž zábradlí

  • Vkládání a vyjímání mostních provizorií

  • Výměna mostnic

  • Prohlídky a revize ocelových mostů a konstrukcí

  • Rekonstrukce ocelových historických památek

Spolupracujeme: