FIRMA STAMAKOCEL
Deset let zkušeností při výrobě, montážích a opravách ocelových konstrukcí a mostů.
Od roku 1997 zavedený systém jakosti splňující požadavky čl. 203 normy ČSN 73 2601-Z2 pro staveništní montáž ocelových konstrukcí v členění podle ČSN ISO 9002 s platností od 28.2.2005.
ADRESA:
STAMAKOCEL s r.o.
TOVÁRNÍ 158
751 03 BRODEK U PŘEROVA

Tel/ Fax:
+420 581 741 574
+420 581 277 556

e-mail:
stamakocel@stamakocel.cz

Kde nás najdete:


  • výroba, montáž, rekonstrukce a opravy ocelových konstrukcí a mostů

  • svářečské práce, šroubované třecí spoje, nýtování

  • provádění povrchové ochrany vlastními kapacitami

  • zajištění stavebního dozoru a přejímek prací

HLAVNÍ STRANA      /      FOTOGALERIE      /      CERTIFIKÁTY      /      KONTAKTY
HLAVNÍ STRANA      /      FOTOGALERIE      /      CERTIFIKÁTY      /      KONTAKTY