FIRMA STAMAKOCEL
Deset let zkušeností při výrobě, montážích a opravách ocelových konstrukcí a mostů.
Od roku 1997 zavedený systém jakosti splňující požadavky čl. 203 normy ČSN 73 2601-Z2 pro staveništní montáž ocelových konstrukcí v členění podle ČSN ISO 9002 s platností od 28.2.2005. • výroba, montáž a opravy ocelových mostů, konstrukcí, hal a přístřešků
 • svářečské práce, vysokopevnostní a nýtované spoje
 • zajištění protikorozní ochrany stávajících i nových ocelových mostů
 • a konstrukcí
 • speciální práce pro ČD (přesuvny, hříže, točny, vkládání a vyjímání MP, výměny mostnic, přepočty, stavební dozor a kontrola prováděných prací)
 • rekonstrukce ocelových historických památek
 • prohlídky a revize ocelových konstrukcí a mostů
 • stavební dozor a kontrolu prováděných prací při výrobě, montáži a povrchové úpravě ocelových konstrukcí a mostů
 • studie, přepočty,  projekty a statické výpočty mostů a ocelových konstrukcí


 • výroba, montáž, rekonstrukce a opravy ocelových konstrukcí a mostů

 • svářečské práce, šroubované třecí spoje, nýtování

 • provádění povrchové ochrany vlastními kapacitami

 • zajištění stavebního dozoru a přejímek prací

HLAVNÍ STRANA      /      FOTOGALERIE      /      CERTIFIKÁTY      /      KONTAKTY